Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Strandmotiv från Haiko med flytande stockar i solsken. Till vänster en skogbevuxen udde, i bakgrunden till höger en öppen, gråblå fjärd. 36 x 59. Signerad A. Edelfelt 86. Målad på Haiko i juli–aug. 1886.

Förekomster i brev

Paris d. 14 dec 86 14 december 1886
Osäker koppling Edelfelt har fått sina tavlor uppspända på ramar.

Paris d. 12 maj 87 12 maj 1887
"Flickor i båt", "Augusti", "Timmerflotte", "Paris i snö", "I Luxembourgträdgården" och porträttet av grevinnan Lewenhaupt, som alla är utställda hos Petit har mer framgång än Edelfelt trodde att de skulle ha.

Paris d. 5 juni 87 5 juni 1887
Edelfelt fänner sig plågad vid tanken på utställningen hos Petit; ingen av de små tavlorna är såld.