Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Studie till en icke utförd målning i anslutning till Bellmans sång "Låtom oss dö såsom vi levat i musik". I en interiör i eldsken äro fem personer samlade kring ett bord med en punschbål. De lyssnar till Bellman, som avtärd sitter längst till vänster sjungande till luta. 27 x 42. Målad sannolikt i januari–februari 1887. I brev daterat i Paris fastlagstisdagen 1883 (Resor o. Intryck, sid. 228), skriver Edelfelt att han efter den 15 mars skall "ta itu med Bellman", i Friska Vindar 1904 ingår en reproduktion av en detaljstudie i tusch till en av figurerna, daterad 1885, och den 1 februari 1887 (Liv o. Arbete, sid. 161) skriver Edelfelt att han "arbetat duktigt sista veckan, t. o. m. om aftnarna, då jag hållit på med Bellman. Om fredag skall jag börja på med den egentliga definitiva akvarellen". I Topelius-rummet i Hertonäs museum finnes en studie till en av åhörarna – identisk med etsningen N:o 24 från 1904 – en sittande gammal man lutad mot ett bord med vänstra handen vid hakan, tuschteckning, signerad "En åhörare, studie för en komposition 'Bellmans sista sång'. Den 14 januari 1888. Albert Edelfelt". Ännu i mars 1905 planerade Edelfelt att utföra denna komposition såsom en stor porträttgrupp (H:fors Posten 24. III. 1905). Jfr även Hfors Dagbl. 21. I. 1887. Två kompositionsutkast från ca 1904—05 i skissbok A II 1517: 33 i Ateneum.

Förekomster i brev

Fredag d. 14 Jan 1887 14 januari 1887
Osäker koppling Edelfelt har målat sina egna tavlor och suttit modell för Dagnan.

Paris d. 24 januari 87 24 januari 1887
Osäker koppling Edelfelt har arbetat flitigt.

Paris d. 1 februari 1887 1 februari 1887
Edelfelt har arbetat duktigt den senaste tiden, t.o.m. om kvällarna. Edelfelt arbetar med en akvarell med Bellman; han ska ha fem modeller på en gång, bl.a. Delaere som är 75 år och Alfred som är conciergens son.

Paris d. 14 februari 1887 14 februari 1887
Berta Edelfelts teckning av [författaren] Hallman är utmärkt; kunde Berta svara på frågan om [poeten] Thorild var i Sverige och var med på kalaset [som Edelfelt skissar på]. Edelfelt känner inte till om det finns ett porträtt av [hovkapellmästaren] Haffner; Bernard von Beskow beskriver honom målande i sina memoarer [Lefnadsminnen, 1870].