Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Impressionistisk studie av ett trädgårdsmotiv en solig sommardag. I förgrunden en gräsmatta, till höger en liten tårpil, i bakgrunden till vänster ett hörn av konstnärens vitmålade villa. 31,5 x 41. Målad på Haiko sommaren 1887.

Förekomster i brev

Paris 8 februari 88. 8 februari 1888
Osäker koppling Edelfelt har skickat "Sömmerskor" och "Sollandskapet från Haiko" ["Trädgårdsparti från Haiko"] till utställning på Mirlitons.

Det finns inga bilder för det här konstverket.