Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Sittande knäfigur i grå promenaddräkt med gråbrun pälsboa och hög, spetsig hatt. Figuren i fas åt vänster, huvudet i fas åt höger. Ljus, gråblå bakgrund. Dagmått: 21 x 13,5. Målad sannolikt 1888 (jfr Kat. n:o 437).

Förekomster i brev

Paris d. 19 / II 88 19 februari 1888
Osäker koppling Ellan har idag fått sina nya kläder; hon såg så stilig ut att Edelfelt genast målade en akvarell av henne; Edelfelt ska göra akvarellen till ett porträtt för Salongen, ifall porträttet av hertiginnan de Morny inte blir färdigt.

Paris, fredag d. 24 februari 88 24 februari 1888
Ellan har suttit två eftermiddagar för en skiss till porträtt.

Det finns inga bilder för det här konstverket.