Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Bröstbild i profil åt höger av en i eldsken läsande man. Pastell (något skadad). 42,5 x 25,7. Signerad "K. A. T.stjerna. A. Edelfelt 1885". Målat i Helsingfors i början av 1885.

Förekomster i brev

Paris 25 april 88 25 april 1888
Det är bra att Alexandra Edelfelt inte har "bråkat" med att avsända porträttet av Tavaststjerna till utställningen i Köpenhamn; Edelfelt har korresponderat med Tavaststjerna; Edelfelt ska skriva till Ahrenberg; vad är det för idéer om att ställa ut Edelfelts verk utan att fråga honom, undrar Edelfelt.