Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Sommarlandskap med lätta moln. I förgrunden till vänster en blågrön kulle med fruktträd och gräs, bakom denna en slätt med åkerfält samt blånande kullar i fonden. I förgrunden till höger en väg till en fabrik. 26 x 37,5. Målad juli 1888. Antagligen identisk med en akvarell "Motiv från departementet Doubs", som under N:o 31 deltog i Finska Konstföreningens utställning hösten 1888 (350 mk). Införd i inventariet över Konstsamlingarna i Ateneum såsom "Utsikt från Näsebacken". Testamenterad 1935 av Fröknarna Annie och Berta Edelfelt till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

Förekomster i brev

Montbeliard 15 juli 88 fortsatt 18 juli 15 juli 1888
Osäker koppling Landskapet är lummigt och rikt; har börjat en landskapsstudie.

Det finns inga bilder för det här konstverket.