Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Klar sommardag med svag vind och lätta moln i bakgrunden. På en fjärd i förgrunden ror en pojke en eka i riktning mot några förankrade segel- och ångfartyg vid en såg i bakgrunden till höger. Till vänster flyter en stor stockflotte; i mitten en bogserbåt med två pråmar, vars rök blandas med röken från sågens höga skorstenspipa. På stranden till vänster synes familjen Eklöfs villa Sjökulla. 49 x 69. Signerad A. Edelfelt 89. Målad sensommaren 1889 på beställning av kommerserådet August Eklöf.

Förekomster i brev

lördag kl. 10 1 januari 1889
Informera Waenerberg om att Eklöfs "Från inloppet till Borgå" blir bortförd om onsdag; Edelfelt håller inte på med att ställa ut den, således får Waenerbegr avtala saken med Eklöf.

Kjöbenhavn 25. 1 januari 1889
"Från inloppet till Borgå" ska skickas till Eklöf med Runeberg.

Det finns inga bilder för det här konstverket.