Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

I ett stort rum ligger Alexander den store efter att ha tömt "den dryck hans läkare Philippos givit honom, oaktat han erhållit ett varnande brev" av Pamenios. Till höger står läkaren med det hopkramade brevet, till vänster tre män. Utom bädden i mitten bestå accesoarerna endast av en vas på golvet bredvid en sköld. Dagmått 85 x 123. Signerad: Albert Edelfelt fecit Antverpiae MDCCCLXXIV. Kartong utförd i april 1874 och prisbelönad vid konstakademiens i Antwerpen tävlan i historisk komposition.

Redaktionens kommentarer

Utförd med början i mars 1874

Förekomster i brev

Antwerpen, Söndagen efter Karnevalen, d. 22 Febr. 74. – 22 februari 1874
I concoursen [tävlingen] har Edelfelt senast haft estetik; på Nicaise De Keysers uppmaning skrev han svaren på svenska; under skrivningarna får de andra maten tillsända från sina matställen, men hans hotellvärd Baptiste har ingen portör [bärare/bud]; nästa deltävling är anatomi, följt av komposition, han är således inne på sin svåraste vecka.

Antwerpen d. 1 Mars 74 1 mars 1874
Den senaste veckan har varit "arbetsdiger"; i concoursen [tävlingen] har de haft estetik och sedan musklerna och skelett; Edelfelt har arbetat som en häst och studerat anatomi hos Sidney Adams hela tiden; till näst följer komposition; concoursen börjar intressera - "strid är liv"; Edelfelt hör till den andra målar- och teckningsgruppen och har därför lov i ungerfär en vecka innan det är hans tur för de avslutande tävlingsmomenten; de bästa målarna finns i samma grupp: Peeters, Émile Claus, Jozef Van Rysel, Jules Dubois m.fl.

Antwerpen d. 8 Mars 1874. 8 mars 1874
Temat för tävlingen i komposition var: Parmenion har skrivit till Alexander den store, som låg sjuk i Cilicien, att läkaren Philippus tänker förgifta konungen med ett medikament, för att visa sitt förtroende för sin läkare tömmer Alexander en bägare samtidigt som han räcker Philippus brevet; Peeters, Sidney Adams, Léon de Pape och Anthonis gjorde fina kompositioner; Edelfelt förmodar att Nicaise De Keyser inte tyckte om hans enkla komposition; utslaget kommer om några veckor. Sedan Edelfelt senast skrev till Alexandra Edelfelt har han gjort en hel "hop" med saker; konkursen [tävlingen] i komposition har han avklarat och han har påbörjat tvälingen i teckning; han har också gjort skisser på konstmuseet. Konkursen [tävlingen] i komposition räckte en natt; han hade sovit med Sidney Adams och Gérard Portielje på britsar av stafflin och ritbräden.

Antwerpen, lördag d 28 Mars 28 mars 1874
Edelfelt kan inte motstå frestelsen att genast berätta nyheten att han placerat sig bland de 6 första i komposition och därför utsetts av konstakademien att utföra kartong av kompositionen; den inbördes ordningen är ännu oklar men de andra som placerat sig bäst är Sidney Adams, Anthonis, Émile Claus, Pieter Frans De Beule och Peeters; han måste således ännu stanna några veckor, men han kommer "bestämdt" att lära sig mycket.

Antw. Påskdagen 1874 5 april 1874
Sidney Adams och Edelfelt hade gärna "krabat" [skolkat] från konstakademien på långfredagen, men Nicaise de Keyser skulle samma dag korrigera deras kompositioner så de kunde inte; alla utlänningar måste däremot delta i den allmänna fastan denna dag; de Keyser anser att Edelfelts komposition har gått framåt; resultatet av konkursen [tävlingen] kommer om två veckor; Peeters anses få guldmedaljen, Edelfelt skulle ge den åt Sidney Adams. Edelfelt har skrivit till B.O.Schauman om flamländsk konst; han har också frågat om råd för hur han ska transportera torsen och kompositionerna till Finland i maj.

Antwerpen d. 9 April 74 9 april 1874
Arbetet på Edelfelts kartong går tämligen bra framåt; det går alla möjliga rykten om utgången i konkursen [tävlingen]; Peeters lär åtminstone få guldmedaljen och 15-årige Edgar Farasyn antikklassens belöning, silvermedaljen; stackars Sidney Adams och Jules Dubois; i måleri lär Edelfelt placera sig före Adams.

Antwerpen d. 17 April 74. 17 april 1874
Edelfelt har flera gånger varit hos Nicaise de Keyser med sin kolkomposition "Attilas död", men han har ständigt så mycket att ändra så han tror inte att han hinner få den färdig för utställningen i Helsingfors; han har funderat på att välja ett annat ämne, Gustaf Adolf och de 70 vid Demmin, som han tror att bättre skulle tilltala Helsingforspubliken; arbetet med kompositionen "Alexander den store på dödsbädden" för Antwerpen expositionen tar mycket tid och de vackra vårkvällarna lockar också till promenader.

Antwerpen d 22 April 74. 22 april 1874
Nicaise de Keyser tyckte att Edelfelt med sin kartong lyckats få en mycket bra helhet; Edelfelt vågar därför ställa ut den i Helsingfors. Edelfelt skulle gärna vilja ha svar av B.O.Schauman om det lämpligaste sättet att skicka målningen till Finland. De arbeten som i tävlingen fick hedersomnämnanden kommer att ställas ut under tre dagar; man säger också att Edelfelts uppsats i estetik, som hamnade på delad första plats med Antonis, kommer att tryckas i katalogen.

Antw. torsdag d. 30 April 74. 30 april 1874
Varför skriver inte B.O.Schauman om hur Edelfelt ska sända tavlorna?; han tar med kartongen och torsen till Paris och ber Adolf von Becker om råd; försändningen kommer därför först i slutet av maj till Helsingfors. Folk säger att Sidney Adams och Edelfelts kartonger var de bästa av de sex kompositioner som fick hedersomnämnande.

Paris d. 8 Maj 1874 8 maj 1874
Edelfelt ber Alexandra Edelfelt meddela B.O.Schauman att tavlorna snart är på väg till Helsingfors; han ångrar inte att han tog dem med sig, i och med att Adolf von Becker fick se dem; han slutar brevet för att pappret, bläcket och pennan är så dåligt och ber Mamma hälsa alla.

Paris d 22 Maj 74 22 maj 1874
Tavlorna har Edelfelt redan sänt till B.O.Schauman genom konsul Klingström i Lübeck; Alexandra Edelfelt får betala frakten med pengarna han fått av Calle Holm.

Paris d. 11 Juni 74. 11 juni 1874
Alexandra Edelfelt har kunnat meddela att tavlorna kommit fram; Adolf von Becker är arg för olyckan med Sergels faun; han skyller på tullmännen och "våra ypperliga förmånskassor", som inte har sin like ens i Mesopotamien.

Paris, onsdag d. 1 Juli 1874. 1 juli 1874
Wilhelm Bolins kritik av Edelfelt var gynnsam, synd bara att artikeln i allmänhet var så usel.

Rôm. 2 Mai. 1876. 2 maj 1876
Osäker koppling En underrättelse i brevet till Pietro Krohn som Edelfelt inte kan låta bli att förundra sig över är den om auktionen och den ofantligt höga summa allt detta kom att stiga till; han tycker synd om alla dem som kastat pengar på dessa gamla studier.