Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Marinlandskap i vindstilla och fuktigt gråväder. I förgrunden en pojke i en ljusgrå eka med årorna vilande i luften. Längre bort en bogserbåt. Vid stranden i bakgrunden några fregatter med segel upphängda till torkning. Kolorit i grått med grön skugga på vattnet under båtfören. 58 x 37. Målad på Haiko september 1889. Finska Konstföreningens utlottning 1890.

Förekomster i brev

Paris 27 nov. 89 27 november 1889
Osäker koppling Ahrenbergs sätt att tala med Coquelin om Edelfelts tavlor är förvånande; hur skulle Ahrenberg eller någon annan lida av att Edelfelts akvarell såldes åt Coquelin? Edelfelt har läst i tidningen att akvarellen såldes till lotteriet.

Det finns inga bilder för det här konstverket.