Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Söndagsförmiddag i en bondstuga på Haiko. Efter slutad måltid sitter till höger vid ett bord en gubbe med grön väst, vitt hår och långt skägg stoppande sin pipa; på bordet ett tomt lerfat med träsked. Längre till vänster en yngre, brunhårig man, ätande ur en skål. Från ett fönster till vänster faller varmt solljus på bordet. Längst till höger ett litet fönster, från vilket ett kallt, blåaktigt dagsljus tränger in. 60 x 76. Signerad A. Edelfelt 1889 (i Nationalimuseums Förteckning över målningssamlingen, 1922, anges datum felaktigt 1887; rättat i katalogen 1936). Målad på Haiko i augusti–september 1888 samt delvis ommålad (»uppsnyggad») och daterad på nytt i Paris hösten 1889. Kompositionsstudie i blyerts A III 2028: 238 i Ateneum.

Förekomster i brev

Paris 10 dec. sent på qvällen 10 december 1889
Skickat "Vilodagen" som föreställer Enoksson och "Klangen" till Bergens konstförenings utställning; kommissarien Bætzmann nöjd.

29.1.1990 29 januari 1890
Ledsamt att tala om pengar, men är tvungen att göra det; hade räknat med att få 1700 franc från Bergen före årets slut, men de har inte kommit, trots att Edelfelt skrivit; nu måste Cerclens avgift på 300 franc betalas och hushållets utgifter är konstanta; Edelfelt har aldrig använt så litet för egen del; om det vore möjligt att få de 400 franc som Alexandra Edelfelt talat om, skulle Edelfelt vara nöjd; ifall Alexandra Edelfelt behöver pengarna för egen del, ska hon sälja en av Edelfelts obligationer; senast blev ingen obligation såld, eller hur?

1 febr. 90 1 februari 1890
Borde inte ha skrivit brevet om "penningnöden"; borde alltid komma ihåg att då nöden är som störst, så är lösningen nära; så också nu: betalningen från Bergen har kommit.