Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

På en vit rokokostol sitter en ung, lutaspelande dam med pudrat hår och ljus rokokoklänning. Halvfigur sedd från ryggen, huvudet i profil åt vänster. Från ett fönster till vänster flödar solljus in i rummet. 63 x 48. Signerad A. Edelfelt 1883. Påbörjad på Haiko i september 1883 och fullbordad i Helsingfors i oktober–november 1883. Kompositionsstudie i skissboken A II 1517: 13 i Ateneum. Inköpt 1883 för 600 mk till Konstsamlingarna i Ateneum, Helsingfors.

Redaktionens kommentarer

Edelfelt kretsade kring detta tema också i Paris och målade verket "Mandolinata" 1888, se skissbok A II 1517:32. Dessa skisser gjorda med modellen Mademoiselle Alda är införda här som relaterade skisser.

Förekomster i brev

Petersburg onsdag – 12 dec. 83 12 december 1883
à la bonne heure! ett gladt bref, glada underrättelser – tout est pour le mieux. Det var ju rigtigt bra att Tajta såldes åt konstföreningen

Paris 10 dec. sent på qvällen 10 december 1889
Om lördag kommer Coquelin med son till Edelfelt och beställer "en tafla eller pastell"; Coquelin sade att det konstverk av Edelfelt som han velat ha i Helsingfors var köpt av museet; menade han "Dalins vårvisa"?; Coquelin har redan i tio år velat ha ett verk av Edelfelt; Edelfelt svarat med komplimanger.