Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Edelfelt kom på idén och den godkändes av Edvard och Nina Grieg i Paris i januari 1890, i samband med makarna Griegs privata konsert hemma hos Robert Thegerström och hans hustru Elin Thegerström.

Förekomster i brev

Paris, onsdag 8 januari 1890 8 januari 1890
Kommit överens med paret Grieg om att måla ett porträtt av dem; Edelfelt vill måla dem i halvdager vid pianot; vet inte ännu när det ska bli. Grieg satt vid pianot som ett "gråblont" troll; såg ibland upp till sin fru liksom ett tecken för känsloutbrottet; Edelfelt vill måla Griegs flammande blick och ljuset omkring honom; att måla är konsten att med synliga medel framställa det osynliga.

Det finns inga bilder för det här konstverket.