Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Vy av Salutorget från nuvarande Stadshuset en grå förvinterdag med snö på torget och öppet vatten i hamnen. I förgrunden längst till höger vandra två ryska gymnasister i uniformer samt tre unga damer, figurerna avskurna av bildranden. Längre till vänster en åkare med släde. I bakgrunden hamnen med Saluhallen och Observatorieberget längst till höger, magasinsbyggnader i mitten och en båt på inkommande mest till vänster. Kolorit i grått med himmeln skiftande i rosa och lila. Dagmått: 36 X 55. Signerad: Edelfelt 1890.

Redaktionens kommentarer

Med största sannolikhet planerade Edelfelt vyn från Salutorget för Bulla, enligt den beställning på en pendang till "Sista avskedet" som Bulla kommit med sommaren 1890. De många skisserna tyder på att Edelfelt planerade ett mera betydande konstverk. Som en följd av att Erik Edelfelt insjuknade, bröt familjen Edelfelt upp från Helsingfors för att söka sig till ett vänligare klimat på Rivieran. Det verkar som om Edelfelt inte slutförde verket i Paris på basen av skisserna från Helsingfors.

Förekomster i brev

Midsommardagen 1890 24 juni 1890
Osäker koppling Det ska bli skönt med lugn och ro i Finland; det är oklart om det kommer att bli någon ro i Helsingfors där Edelfelt kommer att vara en stor del av sommaren: Bulla har nämligen beställt ett verk från Helsingfors; Edelfelt målade en "atlantångare" i Helsingfors i höstas och den håller nu på att graveras i stort format; nu vill Bulla ha en pendang.

Det finns inga bilder för det här konstverket.