Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Rollporträtt som Hedda Gabler i skådespelets slutakt. Helfigur i åtsittande, vit sidenklänning med långa ärmar och släp; hon står vid ett mörkgrönt draperi, som hon med en dramatisk åtbörd dragit åt sidan. Figuren i frånvänd profil åt höher, huvudet i halv fas åt höger. Mellan draperierna synes i bakgrunden ett mörkt rum, upplyst av varmt eldsken. Figuren i starkt rampljus. Dagmått: 206 x 94,5. Signerad: A. Edelfelt 1902. Beställt i december 1899 av "några Finska teaterns vänner" och målat i Helsingfors mars 1902. Överlämnat av beställarna såsom gåva vid invigningen av Kansallisteatteris nya hus den 2 april samma år. Kolteckning, helfigur i naturlig storlek (utförd med Skådespelerskan Elli Tompuri som modell för figuren) i Borgå museum; teckning av huvudet i Nylands Nation, Helsingfors.

Förekomster i brev

Petersburg fredag 22/1 84 22 januari 1884
Nu skall jag försöka arbeta dugtigt i Paris – först måla om fru Reuterskiölds armar, så möjligtvis fröken Ahlberg och så begynna jag något större, allvarligt arbete – Jag bryr mig ej om att måla "des petites femmes" längre, det är för farligt för talangen.

Paris söndag d. 3 februari 84. 3 februari 1884
Hos Runebergs träffade jag Ida Aalberg som sade att hon skulle resa dagen derpå – Jag telegraferade genast till Schauman och frågade om hon skulle qvarhållas quand même – och fick igår telegrafsvar att hon tyvärr måste resa.