Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Haiko fjärd i aftonbelysning, sedd i högt perspektiv. På den spegelblanka fjärden ror i förgrunden till vänster en man i båt; i bakgrunden till vänster en bogserbåt med tre pråmar. Akvarell. Breddformat. Signerad A. Edelfelt. Målad omkr. 1887. reproducerad i Harper’s New Monthly Magazine, Febr. 1891, sid. 330

Redaktionens kommentarer

Edelfelt skriver den 24 mars 1887 till Alexandra Edelfelt att Harper's Magazine har beställt teckningar och text för en illustrerad skildring av en resa i Finland. För femton teckningar skulle tidningen betala konstnären 3500 franc. Resan genomfördes sommaren 1887. Det här verket har uppenbarligen kommit till samma sommar i Haiko. En reproduktion också av detta verk publicerades som Hintze nämner i Harper's Magazine.

Förekomster i brev

Paris d. 24 mars 87 24 mars 1887
Harper's Magazine har beställt en illustrerad resa i Finland: femton små teckningar till 3500 franc; text på 10000 ord till 600 franc; vill Annie Edelfelt skriva texten tillsammans med Edelfelt? Vill Annie och Berta Edelfelt komma med på resan? De skulle vara bättre att ha med än Tavaststjerna, och skulle kanske skriva bättre än han.

Det finns inga bilder för det här konstverket.