Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

I en elegant salong, från vilken man genom ett fönster till vänster ser ut över det solbelysta Öresund, sitter en gammal, vithårig dam i en förgylld, gustaviansk soffa med grönt ovantåg. Hon är klädd i svart med bred, vit spetskrage och tre ordensdekorationer på kragen. Kring halsen ett band av stora pärlor. Helfigur i fas åt höger. På en vit piedestal till höger står en stor, vit porslinsurna. 140 x 117. Signerad A. Edelfelt 1901. Målad på Kulla Gunnarstorp oktober–november 1901 på beställning av kabinettskammarherren, greve Axel Wilhelm Wachtmeister. Reproducerad i Idun, december 1901; Svenska Slott och herresäten, Skåne, s. 70.

Förekomster i brev

Paris måndag 30 maj 1895 [april] 30 april 1895
Jag är litet förargad på mig sjelf emedan jag återigen manquerat grefvinnan Wachtmeisters visit – Senaste måndag voro de här alla, far mor och son, men efter kl. 6, då jag redan hunnit gå. – Far derföre följande dag på visit till alla tre, träffade sonen på legationen, lofvade vara här i dag. – Men nu hittade gumman på att komma kl. 2 – och jag var återkom kom från frukosten först 2 1/4. Ellan tror säkert att det är fråga om någon beställning. Bra ledsamt är det, och nu får jag igen springa på visiter, ursäkta mig, skrifva. Ellan och jag hade i morgse lagat ateliern så utmärkt vacker med blommor och draperier just för denna visits skull.