Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

I en palatsinteriör står en gammal, reslig man i generalsuniform med ett 30-tal medaljer och dekorationer samt ett brett kommendörsband över bröstet. Knäfigur i fas åt vänster. Till vänster ett förgyllt empirebord, mot vilket han stöder högra handen. I bakgrunden panelade väggfält. 149x97. Signerad A. Edelfelt. 1897. På beställning av Greve Schuvaloffs barn gjorde Edelfelt i mars 1897 i Warschau (Warszawa) studier och skisser till porträttet av Greve S., som låg svårt sjuk och ej kunde stå modell. Porträttet påbörjades – utan modell – i Paris maj 1897 samt fullbordades i Helsingfors hösten 1897 med hjälp av Fröken Sigrid Lehrbäck.

Förekomster i brev

Stockholm måndag 16 nov, 96 16 november 1896
Jag funderar så jag kan gå åt på mitt telegram till Paul Etter. Hvad skall jag säga. Kommer troligen, eller kanske – det är ju ej det de vilja veta – Det ungefärliga priset har jag sagt Paul angående andra större porträtt 2000 rubel, och detta tyckes skrämma sådana som Scheremtjeffs, som ju äro miljonärer. Hvad skall jag då säga? Irai Varsovie nouvel an priez Schouvaloff faire conditions – är det bra? Nu inser jag ju att jag ej kan måla honom efter naturen – dertill är han visst för sjuk. Det är således ingen konstnärlig ära att vinna dermed. Å andra sidan är Gubben Schuvaloff en bekantskap att göra.

Stockholm sönd. d. 6 dec. 96 6 december 1896
Hvad skall jag skrifva till Schuvaloffs Etters? Polia ber mig skrifva till dem med omgående. Äro de icke besynnerliga? När jag sagt: Jag kommer, med Guds hjelp, till Warschau i Januari, och jag nöjer mig med det pris de vilja betala (hvilket allt jag gör för Etters skull) så kan jag ju ej annat. – Emellertid skall jag just nu skrida till författandet af brefvet.

Petersburg, söndag 14 mars 1897 14 mars 1897
Etters tyckes ha en ansvarskänsla vis à vis mitt Warschaufarande – fru Etter ser helt ängslig ut när jag talade om att jag en tid ansåg det onödigt. Efter allt vad jag hört, isynnerhet af andra, är han rätt skral, – och mycket förändrad. Den goda fru Etter gick så långt att hon sade "puisque vous passez par Warsowie toujours quand vous à l'étranger" – pardon, – icke precis. Friherrinnan Meyendorff tyckes verkligen vara glad öfver att jag far. Jag har varit der två gånger, fått så många fotografier jag kan släpa med mig, får dessutom hans uniform, sabel, ordensband m.m. med mig till Paris (han kommer väl aldrig att bära dem mera, då han är lam i hela venstra sidan), så att nog göra de allt hvad de kunna för att göra arbetet lätt för mig.

Söndag 30 maj 1897 30 maj 1897
För resten har jag arbeta rätt dugtigt i Paris, ehuru det mest gällt att putsa upp gammalt. Lefflers porträtt har sig målat om så godt som helt och hållet. Muenier som bor i 147 och som varit min trogne vän, kom upp och underströk litet sin förtjusning öfver porträttet, i Lefflers närvaro. Det hade en vådlig effekt, och L. nämnde om i sitt tal till alla matematikerna vid Institutet, att "le celèbre peintre Muenier, que vous connaissez tous; Messieurs o.s.v. – alltnog att han sagt att detta porträtt var jämförligt med Pasteurs. Det tycker jag inte, men låt gå. Jag har dessutom sedan målat upp Schuvaloff och gjort häststudier till Kejsarn. Då Jag varit bortbjuden så godt som hvarje dag, måste man ju säga att det ändå blifvit något gjordt.

Torsdag 10 juni 1897 10 juni 1897
Går allt bra så har jag porträttet färdigt just till Jubileet, reser då till Paris för att lyfta pengar för taflan, bestyra om mina sakers inpackning, Lefflers porträtt o.d. samt Schuvaloffs.