Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

I en mörkbrun renässanslänstol sitter en äldre, svartklädd man med händerna vilande på en käppkrycka; helfigur utan fötter, fas åt höger Grått hår, långa grå mustascher och kort, grått helskägg. I bakgrunden ett rödbrunt draperi. Dagmått: 130 x 96,5. Signerad A. Edelfelt Paris 1899. Verket beställdes av Helsingfors universitet med anledning av Daehns 60-årsdag 1898 (Daehn var 1891 t.f. kansler för universitetet) för 5 000 mk och målades i Paris maj 1899. Studie i skissboken A II 1517:12 i Ateneum. En pastellstudie finns i privat ägo.

Förekomster i brev

Paris 1 Maj 99 1 maj 1899
Vidare är Dæhn förtjust att sitta, kommer i dag och sitter 14 dagar kontinuerligt. Om några timmar kommer Dæhn.

Paris 4 maj 99 4 maj 1899
Jag har gjort flera skilda teckningar af Dæhn, som suttit här alla dagar men vet ännu ej rigtigt huru jag skall göra honom. Han vill näml. målas civil och utan pince-nez och det förändrar honom betydligt. Han har ingenting att göra här, och betraktar derför seancerna som en mycket lämplig distraktion. Bara jag får tag i ställningen så går det nog. Jag njuter af min mycket goda atelier. Emellertid kom detta arbete (som måste vara färdigt den 15) litet för brådstörtadt. Om en liten stund kommer Dæhn igen. Jag tror nog att porträttet blir färdigt till den 15 – och då har jag ju väl användt min tid – icke sannt.

Paris, Onsdag 10 maj 1899 10 maj 1899
Jag hade visserligen lofvat skrifva i går, men deraf blef intet, ty med dessa långa seancer och många andra jern i elden flyga timmarna af med en hiskelig fart. Vidare har K. gifvit mig ett uppdrag i stil med Meyers som tar mycket tid, många visiter och som är brådskande. Huru i all verldens dag skall jag hinna med det nu, då D. måste vara färdig inom en vecka. Muenier, som alla dagar sett Ds porträtt, anser detta bli ett af mina bästa, och han förvånar sig öfver att det går så fort. Något kan jag ju också göra sedan D. rest, kläder, möbel m.m. Jag har ej rört mig på dagarna emedan jag absolut ej hunnit. Mycket skulle jag ännu ha att berätta om men François kommer in med min frukost, lukullisk som vanligt, och så kommer Dæhn litet senare.

Paris måndag 15 maj 15 maj 1899
Det här brefvet får jag lof att flyga ihop på 10 minuter. Jag väntar Dæhn till en af de sista seancerna och Koki har just varit här på frukost. För resten har jag målat flitigt på Dæhn. Ansigtet har börjat krångla nu och jag har åter tappat likheten. På morgnarna har jag målat kläderna efter modell.

Söndag d. 21 maj 1899 Pingstdag. 21 maj 1899
Dæhns porträtt förargade mig så att jag bad François föra ner det i Mueniers atelier (M. är ännu borta) loin des yeux, loin du coeur, säger ett osannt ordspråk, som dock hvad detta porträtt beträffar, eger sin rigtighet. Jag har frid och ro i sinnet nu när jag ej ser det under några dagar. Dessutom är jag som galen att gå och påta om något som jag har under ögonen Tiden har flugit förfärligt fort – så är det när man är strängt sysselsatt. Visserligen vågar jag numera ej tro att porträttet af D. blir något mästerverk, men det kommer i alla fall att rikligen betala min vistelse här.

Paris, lördag 27 maj 1899. 27 maj 1899
Dæhn*) *) Han har visserligen rest men jag målar på porträttet ben och armar efter modell. der är ännu mycket ogjordt, Voteringar på Champ de Mars o.a. ha upptagit min tid.