Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Edelfelts övningar i anatomi under studierna på konstakademien i Antwerpen

Förekomster i brev

Antwerpen d. 29 Oktober. 73. 29 oktober 1873
Läraren i anatomi, Jozef Geefs, är, som Alexandra Edelfelt vet, en av Belgiens bästa skulptörer; hans föreläsningar är mycket lustiga då han talar franska och flamländska om vartannat.

Antwerpen Allhelgonadagen 1873. – 1 november 1873
Anatomin blir den värsta stötestenen.

Antwerpen, Lördag d. 8 November 73 8 november 1873
Edelfelt är rädd för att anatomin blir stötestenen vid "concoursen" [tävlingen] i januari; Sidney Adams är särdeles kunnig i anatomi; Edelfelt tycker att anatomin drivs alltför petigt; Jozef Geefs fordrar att eleverna skall kunna alla småben i handloven och hälen, de svåraste delarna på skelettet.

Antwerpen d 13 Nov. 1873. – 13 november 1873
Tecknandet efter naken modell går framåt, men långsamt; anatomin är svår, i synnerhet då Edelfelt inte kan följa föreläsningarna på flamländska. I concoursen [tävlingen] i slutet av januari måste alla delta; provet i expression och komposition räcker två dygn och eleverna får inte avlägsna sig från konstakademien under tiden; provet i anatomi går ut på att professorn tecknar två figurer och eleverna ska rita ett skelett i den ena och en ecorché, en muskelfigur, i den andra.

Antwerpen d 24. Nov. 73. 24 november 1873
Edelfelt känner att hans tankar om sin egen storhet blivit grundligt stukade i Antwerpen; han känner sig generad att ta emot beställningar, då han ändå inte tycker sig kunna utföra dem som han skulle vilja; att måla torser plågar honom, färg och form vill inte lyckas; Nicaise de Keyser berömde hans senaste komposition; Jozef Geefs var nöjd med det senaste huvudet (Jacob och Rachel-tema); Edelfelt börjar med anatomin på allvar denna vecka genom att rita sitt första skelett; Frédéric Matthæi har ett skelett, tre écorchéer (muskel-män) och olika gipsmodeller hemma – allt möjligt kan man skaffa sig för pengar, förutom talang; Edelfelt anser att han själv börjat i lämplig ålder, endast Léon de Pape är yngre; akademiebildningen är skadlig då den drivs för långt.

Antwerpen d. 30 Nov 73. 30 november 1873
Edelfelt har mycket att göra på konstakademien; nästa vecka har de en ganska komplicerad perspektivkonstruktion, ett tête d'expression [expressionshuvud] och en skeletteckning; Edelfelt har börjat studera skelett och tecknar i akademins gravörsal så mycket knotor, leder och ben som möjligt; det är ett nöje att se Sidney Adams rita en anatomisk teckning i vilken ställning som helst utan modell; de senaste veckorna har de bara målat torser på naturklassen; i teckning märker Edelfelt att han förkovrat sig; Polydore Beaufaux säger även att han går framåt; Beaufaux är en utmärkt lärare och det är hans förtjänst att akademin i Antwerpen är så berömd för sin teckningsundervisning.

Antwerpen d 2 Januari 1874. 2 januari 1874
Edelfelt målar tors, men den blir inte bra; han begriper inte hur han ska klara sig i anatomin i concoursen [tävlingen].

Antwerpen d. 8 Januari. 74. 8 januari 1874
Edelfelt har kommit i gång med målandet efter julledigheten; concoursen [tävlingen] börjar den 29 januari och håller på hela februari; de kommer att utföra arbeten i expression, perspektiv, anatomi, historia, estetik, kostymlära, målning efter naturen, teckning och komposition; Peeters tippas få guldmedaljen; Sidney Adams studerar för att "slå verlden med häpnad" i anatomi och kostymlära; Edelfelt läser om kvällarna anatomi för att inte bli sist; i historia (antiken) och kostymlära har de skriftliga prov: Edelfelt vet inte hur han skall få ihop något ämne på främmande språk; han har gått framåt i franskan, även om han ändå gör grova grammatikfel; nu förstår han t.o.m. vad Monsieur Hubert från Paris "skrävlar" om; Huberts språk är fyllt av "pariseruttryck" och egna uttryck, t.ex. gå: battre la semelle, äta: taper le panier, dabba sig: manquer le train, ett glas öl: un bistinguot, en kopp kaffe: un chicadeau.

Antwerpen d. 14 Januari 1874 14 januari 1874
Alla anstränger sig för att inte bli sist i concoursen [tävlingen]; anatomin är stötestenen för Edelfelt; Jozef Geefs menar att han borde studera skelettet mera.

Antwerpen d. 20 Januari 1874 20 januari 1874
Edelfelt har haft ett anfall av vemod och hopplöshet, som brukar slå in då målningen inte lyckas; bland målarna har han i detta fall många olycksbröder; Jozef Van Rysel och Sidney Adams har även sina stunder av nedslagenhet; Edelfelt har varit hos Sidney Adams och ritat av dennes ypperliga anatomiska teckningar.

Antwerpen d. 27 Januari 74 27 januari 1874
Concoursen [tävlingen] uppslukar all tid; Edelfelt har erbjudits att arbeta tillsammans med Sidney Adams på kvällarna, och kan således studera anatomi, som han är svag i; det är lättare att få medalj om man är flamländare, då herrar professorer lär vara mer än partiska för sina landsmän.

Antwerpen d 2 Februari 74. 2 februari 1874
Sista dagen före konkursen [tävlingen] har han primo [för det första] ritat ett skelett hos Sidney Adams; secundo [för det andra] "hopsmetat" en komposition om Neros förföljelser av de kristna; tertio [för det tredje] läst perspektiv; quarto [för det fjärde] sprungit genom halva Antwerpen för att skaffa sig ett ritbräde. Nästan alla kvällar har Edelfelt arbetat med anatomi och kostymlära hos Sidney Adams, som i det förra ämnet har varit hans lärare; Polydore Beaufax menar att Adams kommer att bli europeiskt ryktbar en dag, "Qui vivra verra!" [Den som lever får se!]; Adams tävlar om guldmedaljen med Peeters och Émile Claus; om Adams får priset kommer hans vackra syster med resten av familjen och närvarar vid utdelningen på konstakademiens årsdag.

Antwerpen, Söndagen efter Karnevalen, d. 22 Febr. 74. – 22 februari 1874
På tisdagkvällen hade Edelfelt gått till Sidney Adams för att rita anatomi; där umgicks han med amerikanarna Robert Minor, Jérôme Elliwell, Dewey Bates och John Hamilton; Edelfelt uppskattar amerikanarna för att de alla är bildade; som republikaner erkänner de endast bildningens aristokrati; med Minor vid pianot sjöng de amerikanska sånger som Excelsior av Henry Wadsworth Longfellow och Yankee doodle; Edelfelt fick veta att uttrycket yankee doodle hade sitt ursprung i indianernas svårighet att säga "english" (yankee) och "how do you do" (doodle), vilket engelsmännen under frihetskriget började använda som öknamn på amerikanarna; Minor var korrespondent för en New York-tidning vid expositionen [världsutställningen] i Wien.

Antwerpen d. 1 Mars 74 1 mars 1874
Den senaste veckan har varit "arbetsdiger"; i concoursen [tävlingen] har de haft estetik och sedan musklerna och skelett; Edelfelt har arbetat som en häst och studerat anatomi hos Sidney Adams hela tiden; till näst följer komposition; concoursen börjar intressera - "strid är liv"; Edelfelt hör till den andra målar- och teckningsgruppen och har därför lov i ungerfär en vecka innan det är hans tur för de avslutande tävlingsmomenten; de bästa målarna finns i samma grupp: Peeters, Émile Claus, Jozef Van Rysel, Jules Dubois m.fl.

Antwerpen d. 17 April 74. 17 april 1874
Det går rykten om att Edelfelt är bland de tre bästa i hela concoursen [tävlingen]; den som har mest poäng när resultaten från de olika deltävlingarna räknas ihop får guldmedaljen, de två följande kommer att tillskrivas prix d'excellence; av administratören lär man ha fått veta att de tre första i den högsta klassen, naturklassen, vore Peeters, Émile Claus och Edelfelt; Sidney Adams lär inte vara bland de tre första; Jozef Van Rysel, Pieter Frans de Beule och Aloïs Boudry har gjort dåliga prov i en del av deltävlingarna; Peeters påstår att Edelfelt är bland de sex första i målning, och Edelfelt har sett ett tryckt korrektur där han tillsammans med Adams placerat sig på andra plats i estetik, historia och antikviteter; ryktet kan med andra ord vara sant; men Alexandra Edelfelt får inte ännu berätta det för någon annan; han är glad, men det gör honom ont om Adams, som häromdagen godmodigt sagt att han uppfött en orm vid sin barm då han undervisat Edelfelt i anatomi och perspektiv.

Paris d. 15 Maj 74. 15 maj 1874
För att komma in på aftonskolan, École des Beaux-Arts (den bästa i Paris, kanske i hela världen), måste man göra en concours [tävling] i anatomi och perspektiv, vilket Edelfelt med nöje skulle underkasta sig; han har ännu inte hunnit glömma lärdomarna från Antwerpen.