Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Övningar i att måla ansikten med olika uttryck under studierna på konstakademien i Antwerpen 1873–1874.

Förekomster i brev

Antwerpen d 13 Nov. 1873. – 13 november 1873
Morbror Gustaf Brandt frågar hur undervisningen på konstakademien går till: huvuden och torserna målas i naturlig storlek och modellerna för de förra byts ut varannan dag och för de senare en gång i veckan; "têtes d'expression" och komposition utför man som man vill i kol eller svartkrita; med "expressionshufvud" menas ett huvud eller en halvfigur som framställs med ett givet uttryck, t.ex. hat, fruktan, hån, löje, glädje eller övermod.