Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Skisserad kopia av Rubens' målning "Le Christ à la paille" från 1617–18 i museet i Antwerpen. I mitten Maria med den döde Kristus, t.v. Maria med barnet, t.h. evangelisten Johannes med örnen. Brett målad oljeskiss på kartong. Dagm: 17,9 x 26,2; 17,9 x 7,6; 17,9 x 7,6. Målad i Antwerpen i mars 1874.

Förekomster i brev

Antwerpen d. 9 Februari 1874. – 9 februari 1874
I stället för tävlingsmomentet i historia har Edelfelt tänkt måla skisser efter Peter Paul Rubens och Anthonis Van Dyck på konstmuseet tillsammans med Jules Dubois; han tycker det är synd att man inte får kopiera tavlor i Musée des Academiciens, eftersom han skulle vilja måla av Charles Verlats tavla med Madonnan och evangelisterna; Nicaise De Keyser förefaller klen i jämförelse.

Antwerpen d. 1 Mars 74 1 mars 1874
Mellantiden tänker Edelfelt ägna åt att göra skisser efter Peter Paul Rubens och Anthonis Van Dyck på konstmuseet.

Antwerpen d. 8 Mars 1874. 8 mars 1874
Sedan Edelfelt senast skrev till Alexandra Edelfelt har han gjort en hel "hop" med saker; konkursen [tävlingen] i komposition har han avklarat och han har påbörjat tvälingen i teckning; han har också gjort skisser på konstmuseet. Edelfelt har gjort skisser efter Peter Paul Rubens på konstmuséet; han har målat Rubens "makalöst vackra" Pietà; han tänker göra samma sak med Anthonis Van Dycks ännu makalösare version av Madonnan med den döde Kristus i sin famn; han stannar alltid vid Van Dycks Pietà: "On revient toujours, à ses premiers amours" [Man återkommer alltid till sina första kärlekar].

Antwerpen d. 16 Mars 74. – 16 mars 1874
Alexandra Edelfelt behöver inte oroa sig för att Edelfelt skall överanstränga sig, de värsta concourserna [deltävlingarna] är nu över; om kvällarna har han concours i teckning och om dagarna har han kopierat i konstmuseet; han har gjort små skisser av Peter Paul Rubens Christus nedtagning från korset och St. Francois sista nattvard; han, Sidney Adams och Léon de Pape har också ägnat mycket tid åt att gå omkring och betrakta tavlorna; "Vad Rubens och Van Dyck dock är stora!"

Det finns inga bilder för det här konstverket.