Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Teckning av Pietro Krohn från 1876 i Rom.

Förekomster i brev

Roma d. 7 Maj (söndag) 1876 7 maj 1876
Det är en lycka att Edelfelt haft Pietro Krohn; det går aldrig att vedergälla en sådan uppoffrande vänskap och godhet; Krohn har hållit Edelfelts kurage uppe, t.o.m. då denne själv varit nedtryckt av sorg och bekymmer.

Roma d. 10 maj (onsdag) 1876. 10 maj 1876
Pietro Krohn är äldre än han ser ut, 35-36 år; han blev student 1862 och deltog i hela "kampanjen" mot Preussen, under vilken han avancerade till löjtnant i danska armén; han är beläst, kunnig, bildad till både hjärta och förstånd, anspråkslös ända till överdrift som konstnär. Edelfelt ska låta binda in Alfred de Musset riktigt fint och ge åt Pietro Krohn som beundrar denne stort; Krohn beundrar även Alphonse de Lamartine, men anmärker på Victor Hugo; Edelfelt beundrar Hugo; i Alexandra Edelfelts brev från sjukdomstiden ser Edelfelt hur innerligt tacksam hon är mot Krohn, vilket Edelfelt också är men han vet inte hur han ska kunna visa sin tacksamhet; han kommer aldrig att kunna återgälda Krohns godhet och uppoffring.

Rom, lördag d. 27 maj 1876. 27 maj 1876
Edelfelt skulle gärna ge en present åt Pietro Krohn; Alexandra Edelfelt förstår att det inte är fråga om att försöka vedergälla för allt Krohn gjort för honom, utan bara ett minne som Krohn kunde fröjdas över.

Roma, onsdag d. 31 maj 1876 31 maj 1876
Edelfelt trivs hos Pietro Krohn; där finns mycket för öga och tanke, och framför allt finns där Krohn själv.

Frascati d. 4 Juni pingstdagen 1876 4 juni 1876
Edelfelt saknar Pietro Krohn, som blivit honom så kär och som han trivs så bra med.