Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Studier som Edelfelt gjorde i Jean-Léon Gérômes ateljé i 1876–1877.

Förekomster i brev

Paris thorsdagsafton d 22 Mars 77. 22 mars 1877
I måndags befann sig Edelfelt i logerna på Ecole des Beaux Arts, där han gjorde concours de composition [tävling i komposition]; ämnet var Nausikaa och hennes tärnor spelar boll, medan den skeppsbrutne Odysseus betraktar dem på stranden; utslaget har redan fallit och bara Édouard Zier från deras ateljé var bland de 10 främsta; Max Faivre och Jean-Baptiste Duffaud var besvikna; sedan dess har Edelfelt i ateljén gjort en miserabel studie, men hoppas göra en bättre följande vecka.

Påsklördag 1877. 31 mars 1877
Edelfelt måste ge sig av till Ecole des Beaux Arts, där han denna vecka följt Cours de Soir [kvällslektionerna]; han vill gärna avsluta sin figur.

Paris 2 Juni 77 2 juni 1877
Edelfelt har i tre veckor arbetat som en träl i ateljén, men inte gjort en enda god studie. Jean-Léon Gérôme var sträng mot Edelfelt idag och ansåg att hans studie var svagt tecknad och maskinmässigt målad; Edelfelt fick nytt mod då han jämföde sin studie från november, som var mycket sämre än den senaste; han har sänt sex studier att rentoileras [täckas med ny duk] till färghandlaren, så att han kan återanvända duken och slipper se dessa förargliga prov på den mänskliga svagheten.