Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Några pennteckningar som Edelfelt skänkte till lotteriet för etnografiska museet (Nordiska museet) i Stockholm våren 1879.

Förekomster i brev

Paris d. 28 april 79 28 april 1879
Edelfelt har gjort några pennteckningar till lotteriet för etnografiska museet i Stockholm; alla svenskar har bidragit och Artur Hazelius är dessutom en synnerligen god vän sedan föregående sommar.

Det finns inga bilder för det här konstverket.