Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Ofullbordad friluftsstrudie från Haiko. I en stor, bruntjärad roddbåt, som fyller hela förgrunden, sitter en liten flicka vid en åra, som hon håller med bägge händerna. I bakgrunden en skisserad, skogsbevuxen strand. Olja på trä. 27 x 35. Daterad 1879.

Förekomster i brev

Paris d. 15 juni 1879 15 juni 1879
Edelfelt har fått i sitt huvud att han skall måla sjömän och "skäriboar" [skärgårdbor].