Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Interiör från Tobaksfabriken i Sevilla, akvarellskiss.

Förekomster i brev

Sevilla d. 22 april 1881 22 april 1881
Det intressantaste ur rent målerisk synpunkt jag sett här är den stora tobaksfabriken der 6000 andalusiskor arbeta i ändlösa salar, rulla cigarrer och papyrosser. Det är ett stoj och ett lefverne som ej kan beskrifvas. Hettan är förfärlig, tobakslukten likaså. Den vanliga andalusiska grannlåten är inskränkt till den ståtliga coiffuren, en grann halsduk ofvanpå lintyget och så kjorteln och sidenskorna. Man ser här alla möjliga typer af alla åldrar, och man kan här genomlöpa skalan från 60 åriga hexor mot hvilka MacBeths äro skönheter till de mest blomstrande, fina 18 åriga tärnor man kan tänka sig. De ha märkvärdigt fina drag och fina händer, dessa spanskor. Bland denna stora mängd såg jag ej en enda grof hand. De som äro gifta och ha barn släpa ungdomarna med sig. Nakna ungar krypa derför omkring bland tobakssäckarna, och andra, de helt små, dia under det modren rullar små trabucos. Allt detta är inhyst i en gammal byggnad från 1600-talet högst pittoreskt.