Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Interiörbild. "Två halvvuxna pojkar sitta vid ett bord i färd med att rigga en smäcker farkost och mot väggen bredvid lutar sig en yngre sjögast, som kastar ett kritiskt öga på de unga byggmästarna. Genom fönstret, vild vilket de sitta, kommer en stark, ehuru något dämpad dager in i rummet och ovanom de vita jalousierna ser man havet och de avlägsna stränderna." Målad på Haiko och i Helsingfors sensommaren – november 1887 på beställning av konsthandlaren Roland Knoedler (Goupil & C:ie) i New York. Litt: Hbl. 13. XI. 1887.

Förekomster i brev

Fragment 12 juni 1887
Knoedler har beställt en mindre tafla, i stil med pojkarna som rigga båten – när skall Jag få tid till allt detta.

Det finns inga bilder för det här konstverket.