Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Ofullbordad studie med ett vinterlandskap i aftonbelysning. På en strand i förgrunden till vänster sitter en finsk soldat och lyfter till avskedshälsning sin hand mot Sveaborg, som syns i bakgrunden till höger omgivet av is. Bredvid honom står en annan soldat med ryggen mot fästningen och knutna nävar. På den gråblå, molnhöljda himlen ett rosafärgat skimmer av den nedgående solen. 22 x 30. Målad i Paris hösten 1874.

Redaktionens kommentarer

Motivet börjat i början av november 1874. Edelfelt återkom till detta motiv i början av år 1877, då han var missnöjd med Drottning Blanka. Han menade att han för följande tavla ville måla studier i Finland i lugn och ro. Albert Edelfelt till Alexandra Edelfelt 23.2.1877.

Förekomster i brev

Paris d 17 Juli 1874. 17 juli 1874
Om Edelfelt kommer någon vart med Calle Holms tavla reser han kanske till Versailles på några dagar för att teckna av bataljmålningar i palatset och göra studier till blivande bataljscener från finska kriget 1808-09.

Paris Onsdagsafton 3 Nov. 1874 3 november 1874
Julian Alden Weirs och Edelfelts gemensamma italienska modell har insjuknat; kanske det inte blir någon Lydia-tavla; Edelfelt har istället hållit på med skisser hos Weir.

Paris d 6 November 1874. 6 november 1874
Julian Alden Weir och Edelfelt har haft otur med sin modell; istället har han börjat ett litet porträtt av Dewey Bates, ett större av Weir, och två skisser; den ena är en scen från Sveaborgs kapitulation, i förgrunden ses två finska soldater på en närbelägen strand (t.ex. Bleckholmen) ta ett sista farväl av fästningen; tycker Alexandra Edelfelt om idén?; den andra skissen är en illustration till scenen från Regina von Emmeritz i "Den första bägarn hurrah, kamrater skall Finland ha". Akvarellskiss: Sveaborgs kapitulation.

Julmorgonen 1876. 25 december 1876
Det frestar att måla Sveaborgs kapitulation som ämne; kanske kan han måla det därhemma, men det är svårt att få ateljé i Helsingfors.

Forts. d. 13 på morgonen 13 januari 1877
Om Edelfelt någonsin kommer att måla Sveaborg gör han det hemma i Finland och skyr inga depenser [utgifter] för ateljé och kostymer; han ska göra studier ute på isen och gardister ska stå modell.

Paris fredag d. 23 febr. 1877 23 februari 1877
Edelfelts påtänkta tavla Sveaborg är förfelad om landskapet inte blir bra. Det var dumt att Edelfelt inte under senaste sommar gjorde några ordentliga finska studier; det var omöjligt för att Edelfelt var konvalescent och den ständiga oron för Ellen Edelfelt kvävde alla.