Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Vid en dörröppning, genom vilken man ser ut mot en solbelyst trädgård, sitter en ung dam i ljusröd 1700-talsklänning och betraktar drömmande två vita duvor, som äta ur en skål på golvet i förgrunden till höger. På ett bord till vänster står en hög vas med blommor. Akvarell. Höjdformat. Signerad: A. Edelfelt 18 28/? 83. Målad i Paris våren 1883.

Förekomster i brev

Odaterat 19 januari 1883
Osäker koppling Jag skall nog skicka aqvarellen till Rosina. Jag gör den helt liten så att den kan gå som bref. Ni får bestyra om ram – fast en guld passepartout – hvilket Jürgenfeldt gör på 2 dagar. kommer den de första dagarne i februari så är det ju tids nog!.

Paris d 29. Jan 29 januari 1883
Osäker koppling Jag hinner ej mera, ty posten gå strax. Rosinas aqvarell är så godt som färdig – den är helt liten och kan skickas i bref. Endera dagen skickar jag måtten, så att ni kan beställa en ram – Tusen helsningar från Atte

Paris 1 februari 83 1 februari 1883
Osäker koppling Härmed följer Rosinas aqvarell som jag hoppas, skall kunna gå som bref. Beställ en passepartout helt förgyld, 8 centimeter bred på alla sidor hos Jürgenfeldt och låt Liljelund sätta en enkel vacker guldlist omkring, samt framför allt ett klart, hvitt glas. – Aqvarellen kunde ju kallas "les tourterelles" eller något annat. Finnes det hos Creutz ingenting om dufvor att citera. Det är ju manieradt, affekteradt litet trivialt som ämne, men skall så vara för att vara i kostymens stil.

d. 2 febr 83 2 februari 1883
Osäker koppling I går afton afsände jag teckningen-aqvarellen för Rosina som rekommenderadt bref. Jag hoppas att den kommer ordentligt fram.

Paris lördag d. 10 febr. 83 10 februari 1883
Osäker koppling Så ledsamt att aqvarellen åt Rosina ej var färdig till första lysningen. Jag hoppas emellertid att den kommit rigtigt fram och kan presenteras till bröllopet – kommer den senare är det ju ett förskräckligt fiasco.

Paris 15 februari 83 15 februari 1883
Osäker koppling Mycket nöjd är jag dessutom öfver att aqvarellen behagar, och att den tar sig så bra ut i ram. Jag har så mycket sympathier, för Rosina och önskar dem så mycken lycka af hjertat att jag är glad att äfven i synlig måtto kunna ge dem ett ringa bevis derpå.

Det finns inga bilder för det här konstverket.