Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Rödkritsteckning av Aurora Demidova utförd i början av januari 1884.

Förekomster i brev

fredag afton 1 januari 1884
I morgon skall jag göra teckningen färdig, en rödkritsteckning efter fotografi af den äldsta flickan.

Petersburg måndag 7/1 84 7 januari 1884
Porträttet behagar dem rätt mycket, ehuru det ej är något mästerstycke, och den lilla rödkritsteckningen som jag gjort af flickan slår mycket an, emot min förmodan. De anse denna teckning vara bättre än fotografierna och bättre än Harlamoffs porträtt. Tant mieux.

Det finns inga bilder för det här konstverket.