Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

En lugn vik, vars botten t.h. beskuggas av träd. I förgrunden ett smalt, diagonalt strandparti, i mittplanet en liten, utskjutande udde, längst i bakgrunden en landkontur, avbruten av ett sund. Något starkare vågbildning än på den slutliga tavlan. Skymning. Breddformat. Målad på Haiko juli 1883.

Förekomster i brev

Petersburg lördag morgon 8 december 1883
Osäker koppling gick till Beggrow som ännu ej hade öppnat lådan,

Det finns inga bilder för det här konstverket.