Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Antecknat: London juni.

Förekomster i brev

London, 3 juni, aftonen 1884. 3 juni 1884
Ypperliga saker att måla fins här – och de engelska konstnärerna, för hvilka jag har den största aktning, begagna sig nog deraf. Något så möjligt som lifvet på Thames kan ge flere målare stoff till taflor under hela deras lif.