Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Förstudie till H793. På den mörka, starkt speglande ytan av en liten skogstjärn flyter sju näckrosblommor, av vilka en i knopp och sex utslagna. Ca 35 x 50. Signatur till vänster. Målad på Haiko sommaren 1896.

Förekomster i brev

Paris, söndag d. 28 Mars 1897 28 mars 1897
Min rosqvist-sjöjungfrutafla tycka alla om och mena att jag bör göra den färdig – likaså träskstudien och neckrosorna.

Paris 12 april 1897 (Måndag) 12 april 1897
Jag slutade med att i dag på morgonen definitivt skicka till Salongen – "Rosquist-Sjöjungfrun" träsket och näckrosorna – ingenting annat skulle jag hållit R.-sjöjungfrun ännu en vecka skulle jag ha målat om hela taflan, och förstört det lilla som var bra deri. Nu är det tjugo år sedan 1877 då jag utstälde drottning Blanca, och lika galen är jag som då. Ordentligt sjuk då utställningstiden nalkas, utan förmåga att se och tänka och bedöma sakerna lugnt. Dagnans råd att göra just som jag gjort var afgörande. annars tror jag hade jag ej skickat något. – Förkyld är jag dessutom och har snufva. I dag på morgonen foro de af med taflorna. Det är som om jag undergått en operation nu – Jag är slö både af detta och af snufvan.

Paris lördag 24 april 1897. 24 april 1897
Det har i det hela gått bättre med min utställning än jag någonsin vågat hoppas. Visserligen har jag ej någon succès d'artiste med mitt Kejsarporträtt, men pressen är i allmänhet god och alla de som vilja se saken opartiskt, erkänna att jag gjort allt hvad jag kunnat af detta officiella porträtt. Sirenen som jag kallar Rosqvisttaftan, och neckrosstudierna har väckt många odelade erkännande – Bland publiken hörde jag en viss förvåning. tiens c'est de lui ça, il a donc changé sa manière etc.