Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Cora Laparcerie, skådespelare vid Théâtre de l'Odeon på en soarée hos Aline och Paul Menard-Dorians, brev 12.4 1897

Förekomster i brev

Paris 12 april 1897 (Måndag) 12 april 1897
Intressant var en massa melodramatiska nummer utförda af en ung aktris vid Odéon Mlle Laparcérie. Hon gjorde det mycket bra – sjöng ibland några strofer och deklamerade de andra till pianoackompagnement. Några saker af Victor Hugo togo sig mycket bra ut så – ehuru jag i allmänhet ej är så förtjust i genren. hon såg underligt indisk ut denna flicka – icke sannt – med de gula blommorna vid öronen? Bara utseende för en tragedienne, för resten.

Det finns inga bilder för det här konstverket.