Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

En ung man av förfinad typ, knäfigur; mörk kolorit. Målat på uppdrag av Överstinnan Aurora Karamsin i London april 1901, fullbordat (utan modell) i Paris maj samma år.

Förekomster i brev

Paris 28 maj 1897 28 maj 1897
Så har jag verkligen lust på London nu. Om söndag eller måndag reser jag ändtligen och telegraferar genast min adress. – från Demidoff har jag ej fått något svar. Emellertid har jag fru Gallatly att måla grefvinnan Lewenhaupt att vända mig till ifall jag kommer i något klister.

Paris 25 jan. 1901 25 januari 1901
Ännu har jag ej skrifvit till Demidoff Jag går endock in på att måla honom här eller (i värsta fall) i Nizza, ty till London midt i sorgen och ceremonierna vill jag ej fara och förlora min tid – Der blir nog gräsligt dyrt nu och dessutom vet jag från förr hur svårt det är att få atelier der.

Paris 4 mars. 4 mars 1901
Till Demidoff har jag skrifvit att jag helst vill måla här i min atelier, men att om det är absolut omöjligt, jag kommer till Cannes eller London.

Paris 5 mars 1901 5 mars 1901
Och nu blir min utrikesvistelse ännu förlängd genom Demidoffs porträtt!

Lördag 30 mars 1901 30 mars 1901
Langen var här i dag efter frukosten med frun – Dagny, som går och gör reklam för mig i hela det litterära Paris. Langen är simplicessimus' redaktör, landsförvisad från Tyskland, som Mamma vet – mycket rik och konstälskande, mycket difficile. Han stod och såg en stund och sade sedan till sin fru: einfach herrlich, des Ding! och så kom han fram med att han vill att jag skulle måla Dagny, sedan Lenbach raterat henne – Men när och hur och hvar – ja jag sade att jag satt och väntade på Demidoff och i slutet af April tänkte draga frå Sydens lande, och att jag hade Weile med kind zu Haus, die ohne mich verderben, hvarpå fru Langen genast sade: was scherst mir Heiß, was ocherst mir Kind! ich trage viel bessres verlangen

Paris 3 april 1901 3 april 1901
Jag är mycket nervös dels emedan jag måste fara till London, ty Demidoff var här och var likaså vänlig som obeveklig, och vi beslöto att jag skulle resa tisdag morgon d. 8. Demidoff var mycket med om att lätta bördan för mig i London – lofvade hyra åt mig samma rum som Benj. Constant hade i Savoy Hôtel, men det blir i alla fall gräsligt dyrt och så har Håkanson sagt att jag icke får dinera en ville der – Då skall jag springa från Miljardärhotellet till ett litet nykterhetsvärdshus för att äta två ägg och litet spenat! Nå Ja, kommer tid, kommer råd! 12 dagar stannar jag der gör hvad jag hinner fortsätter porträttet hemma om så behöfs men skall vara här den 21 på Jour de Vernissage, ty jag vill se huru detta Aino As porträtt ser ut.

Långfredag 1901 5 april 1901
Ja – Langen skulle nu vilja att jag skulle måla hans fru när jag återkommer från London. Denna resa till London plågar mig, ty jag får lof att skynda mig alldeles förfärligt för att få undan det allra oundgängligaste.

Paris Annandag Påsk 1901 8 april 1901
I morgon reser jag, för mina syndiga löftens skull, till London. Det var en dumhet att gå in på detta emedan det derangerar mig ofantligt, men jag är alltid en strunt då det gäller att säga nej. Men mera än en vecka stannar jag ej der – och gör under den tiden hvad jag hinner.

10 april 10 april 1901
En vecka stannar jag här, icke längre – skall försöka gå på museum om morgnarna och måla raskt, fräckt på e.m. När jag ser hvad Benj. Constant målat, och hör hur han skrutit och ljugit och vet att han tar 18 tusen frcs för denna smörja, så säger jag mig att jag ändå är en likaså så trög som ärlig finne och en narr, en gammal narr, som troligen aldrig blir bättre.

London 14 april 1901 14 april 1901
I det hela taget är jag ganska nöjd med att jag flyttat hit, då jag derigenom kunnat arbeta hela dagen och verkligen nu, på tredje dagen, kommit så långt att ansigtet är nästan alldeles färdigt och likt – alla, t.o.m. tjenarne säga att det är mycket mera likt än Benj. Constants, med 20,000 frcs betalta porträtt. När skall jag komma till den aplomben och det affärsgeniet att jag kan begära och få sådana pris. Demidoff går tidigt i säng och som jag varit duktigt trött af mitt målande, har jag gjort så med. Om torsdag reser jag – Gud låte mig få goda underrättelser från Mamma! – Jag tänker göra porträttet så färdigt som möjligt och sedan måla det färdigt i Finland eller Paris, ifall det blott är fråga om en hand eller ett par byxor.

Paris Fredag 19 april 1901 kl. ½ 7 e.m 19 april 1901
Jag måste nu sluta upp med Demidoff, på hvilken jag arbetar alldeles som en tok – jag tror det är ganska likt, men ej bra måladt, ty ljuset var ohyggligt i hans salong. Jag får det hit om några dagar, sedan det hunnit torka.

Paris 21 april 1901 kl. 11 ½ på aftonen. 21 april 1901
Jag stannar här en vecka. eller 14 dagar behöfver hvila litet efter parforcearbetet i London, får Ds porträtt hit, ser på det och afgör då om jag måste resa dit igen och den vägen fara hem. men jag måste få hvila litet, två tre dagar bara – i detta herrliga väder blir det ej svårt!

Paris 24 april 1901 24 april 1901
Jag väntar på Demidoffs porträtt här – Kanske behöfver jag ingenting göra till det och heller ej resa tillbaka till London

Paris 25 april 1901 25 april 1901
"Skall Du komma hem i Juli eller Augusti?" frågar Mamma i det sista, vänliga brefvet. Nej, så galet är det väl ändå ej, jag hoppas kunna komma hem mycket förr. Nu gör jag bara flickan Vallery Radot, som jag börjar i morgon, i största hast, ser sedan på Demidoffs porträtt som jag får från London, och hoppas att jag skall kunna se på det här, ty det gäller egentligen att få ensemble i detta porträtt, likheten är der redan.

Paris 1 maj 1901 1 maj 1901
Demidoff har lofvat skicka sitt porträtt i slutat af veckan. Om jag ej kan göra det alldeles färdigt här slutar jag det i Helsingfors, tror jag.

Paris 2 Maj 1901 2 maj 1901
Till Krohn har jag skrifvit och bedt om att få uppgift ang. ångbåtar fr. Köpenhamn ty är det menskligt väder reser jag direkt. Men när? Om 14 dagar hoppas jag dock ha såväl Demidoff som flickan V. R. och de antellska uppköpen undanstökade.

Paris 4 maj 1901 4 maj 1901
Mitt beslut är nu fattadt, jag gör Demidoff färdig först i Finland, och slutar nödtorfteligen flickan Vallery Radot, och så kan "jag drage fra Sydens lande" i slutet af denna vecka – jag hoppas lördag d.11. söndag den 12 sist. Jag ångrar att jag började med flickan V.R, ty när man arbeta nervöst blir det aldrig bra.

Paris d. 5 maj 1901 5 maj 1901
Demidoff har kommit (porträttet nämligen), och jag ser att det är så bra att jag bara behöfver retouchera det hemma i Finland och i ramen, hvilken enl. hvad Ellan skref, skulle beställas hos Kårlund. Jag ser ej mera hvad jag gör på flickan V.R. – måtte det lyckas lika bra i hastigheten som Demidoff, hvilken verkligen ej är illa.

Paris 6 maj 1901 6 maj 1901
Jag räknar numera dagarna tills jag får ge mig åstad. Det skall bli obeskrifligt roligt att få se Er alla igen, och så behöfver jag litet hvila efter dessa två Demidoff och fr. Vallery Radot. Hufvudet på denna senare är mycket likt redan – får jag ej armarna bra lemnar jag dem till ett annat år – Jag vet huru den är när man börjar bråka med en detalj i ett porträtt – det bästa sättet är då att afbryta, annars förstör man alltsammans.