Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

G.W. Edlunds Förlag. Helsingfors 1895. Titelblad och 21 illustrationer, huvudsakligen i akvarell, utförda november 1894–september 1895 (brev till Pietro Krohn, Helsingfors 16 augusti 1895). 1. Titelblad. 2. Jul kommit (gästabud hos Fjalar). 3. Vinjett till I sången (Fjalar och hans kämpar. 4. Dargar. 5. Sjolf borför Gärda. 6. Fjalar med Hjalmar i högsätet. 7. Vinjett med två barn. 8. Vinjett till II sången (Oihonna i Shelmas borg). 9. Oihonna med Morannals sönder vid havet. 10. Vinjett med ett seglande drakskepp. 11. Vinjett till III sången (Oihonna jagande i skogen). 12. Oihonna och Gylnandyne vid en skjuten hjort. 13. Fjalars gamla drakskepp vid stranden. 14. Striden mellan vikingaskeppen. 15. Fjalar försöker dräpa Hjalmar. 16. Vinjett (harpa). 17. Vinjett till IV sången (Hjalmars kamp). 18. Morannal och Oihonna. 19. Vinjett till V sången (Hjalmar och Oihonna). 20. Fjalar och Dargar vid Hjalmars lik. 21. Vinjett (solnedgång på havet). 22. Slutvinjett med runslinga. De akvarellerade teckningarna till N:ris 2, 4, 9, 11 och 12 var exponerade på Finska Konstnärsutställningen 1896 (N:o 9 utanför katalogen). Samtliga teckningar avtrycktes i förminskad skala i Novij Mir 1903, N:o 109.

Förekomster i brev

Paris den 6 juni, Gustafsdagen 1894. 6 juni 1894
Jag har lust att måla Kung Fjalar i sommar – något rigtigt storartadt.

Bregentved Haslev st. 19 Okt 94 19 oktober 1894
På morgonen i dag då jag vaknade, kände jag mig vid mycket bättre mod än i går afton – solen sken in i rummet och det vackra rika landskapet skymtade fram i fönstret. Mot aftonen är det alltid värre – Jag mins att vi redan hos Vergilius läste: mot natten återkommer mitt bekymmer – så har det väl varit i alla tider. Jag är ju rask och kry och den stora framgången både med "sorg" och med Svenska Bilder tröstar mig öfver missödet här, som ju sist och slutligen inskränker sig till en tidsfråga. Jag hade ju också kunnat gå och släntra bort denna Oktober månad derhemma – börjat på med något dumt som jag sedan lemnat midt i – såsom Kung fjalar t. ex. (den skall jag ändå göra). –

Paris 21 mars (mi-carème) 95 21 mars 1895
Jag har börjat arbeta "värre" igen har modell alla dagar för kung Fjalar, Pehr Brahe och en ny variant af madonnan – Jag var näml. förargade öfver att min Madonna på cerclen såg så enfaldig och likgiltig ut. Jag börjar derför för min egen skull på med en annan.

Paris lördag 4 maj 1895 4 maj 1895
Roligt skall det bli att få komma dit och träffa Er alla, friska och raska som jag hoppas. I hvilket fall som helst får jag mycket att göra der – illustrationerna, som blifvit litet på efterkälken här, komma att taga mången god dag af mig på Haiko. Jag tänker att flickorna ha mycket att göra nu under denna maj-månad tentamens och examensmånaden.

Paris 24 maj 1895 24 maj 1895
Tikkanen skrifver att jag i höst skall måla Rabbe Wrede för Nyl. afd. – Dippel var här och bad mig måla frun i Wiborg – När skall grefvinnan Raben bli målad? – Och när skall jag få tid att göra alla mina illustrationer – det går rundt i min stackars hjerna när jag tänker på allt detta.

Paris Lördag 15 juni 1895 15 juni 1895
Hvar dag har jag tänkt skrifva för att tacka för Mammas trefliga och långa bref, och hvar dag har det kommit något som förhindrat mig. Det har också varit en sådan uppsjö på bref och bestyr – från fru Mallings bråk med Mme Junots porträtt (Hvad angår detta mig i grunden!) till den stackars Audiberts sista bref, deri han besvär mig att egna honom en dag, så kommer han hit från Guerèt för att se mig ännu engång med sina ögon. – Med allt detta har jag arbetat såväl som några småsaker i porträtten – som på 2 Fjalar illustrationer. Jag är alldeles utfaren och måste fara till landet i morgon, till Amic, med Dagnan, för att komma ifrån den här vefvan. –

Paris 10 juli 1895 10 juli 1895
Tack för brefvet och brefkortet. Mammas skildning af angbåts färden med Eklöf, Tojkander och tutti quanti roade mig mycket den var så lefvande och ypperlig. Rysligt ledsamt är det med Sjöberg – Har han snattat i fyllan, den suplullan? Jag sörjer honom upprigtigt, ty jag skulle ha behöft honom hela tiden på Haiko. Hvem skall nu sitta för de fornnoddiska hjeltarne i Kung Fjalar? Att de inte kunna låta bli att stjäla, isynnerhet så fiffiga och arbetsamma menniskor som han. Hvem har anklagat honom och hvad har han stulit? Skrif härom och om allt annat snart –

Paris söndag d. 28 Juli 95 28 juli 1895
Roligt skall det bli att få träffa Er alla och få njuta af landtlig stillhet och frid. Men så måste jag börja med mina olycksaliga illustrationer, som nu äro alldeles på efterkälken. Och Sjöberg, Sjöberg som sitter i kurran! Hvar skall jag få Hjalmar och Kung Fjalar ifrån! – Jag tycker det ändå är rörarande att hans långafingrighet kom af kärlek till konsten och harmonikan, – och jag hoppas och tror att det var mera lättsinne än tjufskhet hos S! – Och alla våra fina herrar med deras grymt intrasslade affärer, konkurser och accorder – äro de mycket bättre än Sjöberg, stackare!

Viborg söndag afton [blyerts 1897 hösten] 1 oktober 1895
På Fjalar har jag försökt arbeta om qvällarne vid elektriskt ljus (det fins öfverallt här) men det har ej velat gå. Jag får här mindre än på Haiko och i Brunnsparken, tag i den fornnordiska stämningen.

Stockholm, lördag 12 dec 96 12 december 1896
Jag bad Nordström skicka till Mamma pengarna för kung Fjalars teckningar – har han gjort det? Det kan ju alltid vara bra till julens många utgifter.

Stockholm lördagen d. 19 Dec. 1896 19 december 1896
Hvad är det för dumheter att Nordström sagdt att pengarna för Fjalar teckningarna ej influtit? Då må han skynda sig att få dem att inflyta så fort som möjligt, jag vet ingen annan råd.