Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Skisser, troligen från Edelfelts vistelse i London 1897.

Förekomster i brev

Måndag 7 juni fortsatt söndag morgon 13 juni 7 juni 1897
Det är i sportkostymer engelskorna skola ses – Inte i evening dress – då de få något utklädt och utpyntadt – men i lösa sjömans lif och hvita kjortlar och gula skor äro de stiliga. Mager är racen. Det är mycket sällsynt att se en fettlagd person. Det eviga sportandet är väl förnämsta orsaken, ty förr i verlden voro de ju mycket rundlätta – John Bull typen, dr Johnson, Hogarths typer o.s.v. – alldeles frapperande är qvinnornas hår här. De grannaste gulröda färgen och en rikedom som är otrolig. Några ha mahognyrödt hår – dock har jag ej sett en enda sådan der chevelyr som t.ex officeren Gripenbergs – det är ej mera mahogny det är eldsvåda i en mahognyskog. Mycket få skalliga herrar ser man äfven – är det också sportandets förtjenst. Jag vet ej om de lefva längre än andra nationer – jag tror det knappt, den så länge de lefva lefva de friska. De kunna uthärda den underliga dieten t.ex!