Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Antecknat: Hampton Court. Troligen från Edelfelts resa till London 1897.

Förekomster i brev

Måndag 7 juni fortsatt söndag morgon 13 juni 7 juni 1897
Sedan jag tecknat litet på lördagen frågade de om jag var älskare af rowing – Jag svarade jo och så var hela familjen om en stund klädd i Canotier kostymer och så bar det af – i en fin Kapproddsbåt togo vi plats och jag som ville försöka att ro med dessa durkdrifna roddare fick sitta och skämmas 1o för min tjocka kläder 2o för min tjocka mage 3o för min tjocka skalle dit deras principer i rowing aldrig ville tränga in. – Sedan jag hade rott några "miles" var jag glad att få gå tillbaka och tog då jemte Mr Gallatly och hans 2 äldre söner vägen öfver Hampton Court. Hvad det är förtjusande detta stora gamla slott med en idealisk gammal park omkring. – och boskap betande och cricketspelare på dessa vida herrliga ängar med månghundraåriga ekar, almar och lindar. Jag tror att det icke i verlden fins sådana träd och en sådan grönska som här. – Thames med de tusental kanoterande – lika mycket damer som herrar, är också något lustigt. Der finnes slussar och ingenting kan vara mera pittoreskt än dessa kalla bassiner der innan slussportarna öppnas. De äro så fulla af små eleganta farkoster af alla slag, med hvit-och ljusklädda menniskor i att man alls ej ser vattnet. De många vackra damerna sågo ut som rosor kastade i en marmorbassin.