Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Detaljerat utförd kompositionsskiss, målad i anslutning till mittfältet av utkastet H1073. I mitten Per Brahe i gult och gråbrunt, till vänster tre krigsöverstar i svart, gråbrunt, vitt och gult, och till höger en man i rödbrunt och guld, som bjuder dem att stiga ombord på den icke synliga galären. I bakgrunden Aura å i lätt gråväder. Bryggan är lägre än i den ursprungliga skissen och de mer monumentalt uppfattade figurerna avteckna sig i kraftigare silhuett mot vattnet och luften. Olja på duk. 73 x 92. Signerad: A. Edelfelt Målad senare än H1073, troligen sommaren 1898 (jämför även H1076). Reproduktion i interiörfoto från konstnärens ateljé i Helsingfors i Veckans Krönika 26 augusti 1905, sid. 450. Foto Bögelund 1938.

Förekomster i brev

Min namnsdag, d. 6 Juli 1898, hos Koki Etter 6 juli 1898
Och så vackert upprätt det var. Stridsscenen var öfver all beskrifning bra – arrangerad efter Velasquez tafla "las lansas" med Arras och fästningarne i det blånande fjerran, alla kostymer, fanor gevär o. rustningar efter Velasquez o. Van Dyck; det var bland det mest konstnärliga jag sett i mitt lif. Och så verser skrifna och deklamerade så att man kunde bli hänförd. Hvilken stå konstnär vår vän C. ändå är! Skada att "le beau Christian hvarken var beau eller bra. flickan Roxane deremot söt och alla märkvärdigt bra kostymerade. Ack om jag hade hälften af dessa kostymer till mina Pehr Brahe målningar!

Paris, lördag 27 maj 1899. 27 maj 1899
Osäker koppling Jag har dessutom arbetat på en större skizz till Universitets målningarna. Det skulle intressera mig mycket och vore bra att ha på verldsutställningen. Men huru i all verlden skall jag hinna med dem då jag har fänrik Stål i fatet för mig.

Måndag d. 12 juni 99 kl. 7 e.m. 12 juni 1899
Osäker koppling Allt måleriväsende vore bra om bara inte Söderström & Cie skulle skrifva så skarpa nästan hotande bref, der de tala om de 35 tusen de redan satt i blöt o.d. – d.v.s. – att jag strax borde komma hem, sätta mig ned och rita deras planscher och säga adjö åt allt annat, verldsutställningen, universitetsmålningarna o.s.v.