Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Motiv i anslutning till Viktor Rydbergs dikt. Vid en mur med arkadbågar sitter Maria sömmande en blodröd bård på en vit linda, som ligger i hennes famn och på bänken bredvid; knäfigur i fas åt vänster. Hon har ljusgrön klänning, mörkgrön mantel samt ett vitt dok kring huvudet, nedfallande baktill; över huvudet en guldgloria. Genom arkadbågarna ser man djupröda rosor på mörkgröna buskar samt i bakgrunden en vit stad i fullt solsken. 46 x 65. Signerad: A. Edelfelt 1898. Påbörjad i Helsingfors december 1897–mars 1898 samt fullbordad på Haiko sommaren 1898 med samma modell – Edelfelts dåvarande husa – som i H826–832 och H841–42.

Förekomster i brev

Min namnsdag, d. 6 Juli 1898, hos Koki Etter 6 juli 1898
Tråkigt om Thyra varit en dålig fogde i ateliern Jag ber er dock ej tro på Rosqvists historier, för enligt honom äro alla mer eller mindre underhaltiga – Emellertid är jag glad öfver att genast få nyckeln hos Er gårdsvakt, ty jag måste strax tänka på arbete igen när jag kommer och skall ta en massa saker till Haiko.