Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Sommarlandskap med parken kring Haiko gamla, sedermera nedbrunna karaktärshus i förgrunden samt Haiko fjärd med segelfartyg och ångbåtar i fonden. Akvarell. Dagmått: 54 x 70,5. Signerad: A. Edelfelt 1898. Skänkt av konstnären 1898 åt General J.E. von Etter.

Förekomster i brev

Min namnsdag, d. 6 Juli 1898, hos Koki Etter 6 juli 1898
Tråkigt om Thyra varit en dålig fogde i ateliern Jag ber er dock ej tro på Rosqvists historier, för enligt honom äro alla mer eller mindre underhaltiga – Emellertid är jag glad öfver att genast få nyckeln hos Er gårdsvakt, ty jag måste strax tänka på arbete igen när jag kommer och skall ta en massa saker till Haiko.

Det finns inga bilder för det här konstverket.