Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Trädgårdsmotiv från Haiko. I förgrunden blockar Berta Edelfelt rosor bland buskar med vita och röda blommor. Bakom henne en vit villagavel i två våningar. Till vänster gröna träd belysta av den nedgående solens sken. 38 x 55. Signerad: Dr. T. Tallqvist till minne af Haiko och af A. Edelfelt. Målad sommaren 1898 samt retuscherad vårvintern 1899.

Förekomster i brev

Min namnsdag, d. 6 Juli 1898, hos Koki Etter 6 juli 1898
Tråkigt om Thyra varit en dålig fogde i ateliern Jag ber er dock ej tro på Rosqvists historier, för enligt honom äro alla mer eller mindre underhaltiga – Emellertid är jag glad öfver att genast få nyckeln hos Er gårdsvakt, ty jag måste strax tänka på arbete igen när jag kommer och skall ta en massa saker till Haiko.