Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Utsikt mellan tätt växande tallar på en brant strandsluttning i förgrunden mot den av eftermiddagssolen starkt rödfärgade staden i bakgrunden. Till höger de röda strandbodarna och den i solskenet glittrande ån, till vänster kyrkan. 64 x 45. Signerad: A. Edelfelt 1898. Köpt från Utställning 1898 av Fru S. V. Retkoff-Poschnoff i Sankt Petersburg. Nationaliserad statsegendom 1918, överförd till Tretjakoff-galleriet i Moskva. Överflyttad 1925 till Museet för nyare västerländsk konst, Moskva.

Förekomster i brev

Min namnsdag, d. 6 Juli 1898, hos Koki Etter 6 juli 1898
Tråkigt om Thyra varit en dålig fogde i ateliern Jag ber er dock ej tro på Rosqvists historier, för enligt honom äro alla mer eller mindre underhaltiga – Emellertid är jag glad öfver att genast få nyckeln hos Er gårdsvakt, ty jag måste strax tänka på arbete igen när jag kommer och skall ta en massa saker till Haiko.

Paris 1 Maj 99 1 maj 1899
först och främst ta sig mina taflor bra ut, om de också äro för små och för få (och för naturliga och konstlösa) för att ha någon större succès.

Paris 4 maj 99 4 maj 1899
Någon särdeles succès har jag ej på Salongen, efter hvad jag tycker. Också var det dumt att jag ej har några fler taflor.