Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Redaktionens kommentarer

Daterat: London 17 juni 1897

Förekomster i brev

London torsdag d. 17 juni 17 juni 1897
Jag är på efterkälken med mitt måleri och börjar blir mycket nervös, ty jag fruktar att få lof att öfvervara the Jubilee, hvilket blir lika dyrt som mödosamt. Rummen stiga till fyrdubbla priset, om sittplatser för att se något kan ej vara fråga. De billigaste kosta 3 pund, 15 mk. Jag målar nu mycket långt borta, i Sargents andra atelier vid Fulham Road, långt ut åt vester. Så stort är London att Mrs Gallatly ej hittade den gata der ateliern är, fastän hon i 1 1/2 timme reste omkring der i cab, och hon är ändå infödd här.