Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

En ung, kraftigt byggd kvinna med högburet huvud, brunt hår, brungul hy, blottad barm och en brun fäll över axeln; bröstbild i fas åt vänster med en blå månskära vid hjässan. Mörk, blågrön fond. 48 x 33. Signerad: A. Edelfelt 1898. Målad i Helsingfors vårvintern 1898 med samma modell – Edelfelts dåvarande husjungfru – som i H826–832 och H839–842.

Redaktionens kommentarer

Modell Thyra Karlsson.

Förekomster i brev

Min namnsdag, d. 6 Juli 1898, hos Koki Etter 6 juli 1898
Tråkigt om Thyra varit en dålig fogde i ateliern Jag ber er dock ej tro på Rosqvists historier, för enligt honom äro alla mer eller mindre underhaltiga – Emellertid är jag glad öfver att genast få nyckeln hos Er gårdsvakt, ty jag måste strax tänka på arbete igen när jag kommer och skall ta en massa saker till Haiko.