Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

"En ung flicka mot röd bakgrund. Hon söker skyla sig med ett vitt draperi, liksom om hon plötsligt blivit skrämd. Hennes ögon stirrar stora av rädsla, medan varje fiber av hennes varelse är lyssnande förstening". Omnämnd i Hufvudstadsbladet 25.V.1898 såsom påbörjad skiss med samma modell som i H826–831 och 839–842.

Redaktionens kommentarer

Modell Thyra Karlsson.

Förekomster i brev

Min namnsdag, d. 6 Juli 1898, hos Koki Etter 6 juli 1898
Tråkigt om Thyra varit en dålig fogde i ateliern Jag ber er dock ej tro på Rosqvists historier, för enligt honom äro alla mer eller mindre underhaltiga – Emellertid är jag glad öfver att genast få nyckeln hos Er gårdsvakt, ty jag måste strax tänka på arbete igen när jag kommer och skall ta en massa saker till Haiko.

Det finns inga bilder för det här konstverket.