Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Studie till "Jungfru Maria i rosengård", H839. En ung kvinna med nedböjd huvud; ansiktsuttrycket präglat av allvar och smärta. Kring huvudet ett vitt dok, nedfallande över en brun, i blått skiftande klänning. Bröstbild i halv fas åt vänster. Från vänster ett kallt, blåaktigt sken. 50 x 43. Signerad: A. Edelfelt. Målad i Helsingfors december 1897–vårvintern 1898 (omnämnd i Nya Pressen 28.XII.1897 och Hufvudstadsbladet 29.V.1898) med samma modell som i H826–832 och H839–841.

Redaktionens kommentarer

Modell Thyra Karlsson.

Förekomster i brev

Min namnsdag, d. 6 Juli 1898, hos Koki Etter 6 juli 1898
Tråkigt om Thyra varit en dålig fogde i ateliern Jag ber er dock ej tro på Rosqvists historier, för enligt honom äro alla mer eller mindre underhaltiga – Emellertid är jag glad öfver att genast få nyckeln hos Er gårdsvakt, ty jag måste strax tänka på arbete igen när jag kommer och skall ta en massa saker till Haiko.

Det finns inga bilder för det här konstverket.