Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

utgiven av Namloze Genootshap Geillustreerde Bijbel, Amsterdam 1901. I detta internationella bibelverk ingår tre helsidesillustrationer av Edelfelt, utförda i gouache; de slutliga provtrycke förelåg i november 1900. 1. Herdarnas bebådelse, 1899 (original i Ateneum; H857). 2. Konungarnas tillbedjan, 1899 (H858). 3. Jesus tvår lärjungarnas fötter, 1898 (original i Nationalmuseum, Stockholm; H856). Dessa illustrationer ingår – jämte reproduktioner av oljemålningar med nytestamentliga motiv av Edelfelt – i Nya Testamentet illustrerat af nordiska konstnärer, Stockholm och Helsingfors 1906.

Förekomster i brev

Måndag d. 26 Juni 1899. 26 juni 1899
Som ni ser är jag ännu här – dels emedan jag måste retouchera plancherna till den holländska bibeln, dels för att jag gerna vill ha några ritningar med mig åt S. & Cie. Det är icke värre att sitta här än att sitta i Hfors, Elisabetsg. 27 – Här är alls ej för varmt och så är man ändå mindre ensam här.

Söndag 1sta Advent 2 december 1900 2 december 1900
Jag har fått proftryck af de 3 bilderna till den holländska bibeln – herdarnas tillbedjan och engeln äro rigtigt bra, dernäst komma de till konungar – De ha begärt min fotografi och min biografi från Amsterdam, för att införas i enskild publikation om denna stora bibels tillkomst. Allt hvad jag haft att göra med dem tyder på, det jag redan visste, att holländarne äro ett utmärkt hyggligt folk.

Det finns inga bilder för det här konstverket.