Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Interiör. I förgrunden till höger Jesus på knä, torkande en lärjunges fot. I en dörröppning längre i bakgrunden till vänster avtecknar sig fyra stående gestalter mot en starkt solbelyst arkitekturfond. Grisaille i olja på papp. 58 x 47. Signerad: A. Edelfelt. Målad i Helsingfors senhösten 1898 såsom illustration till "De geillustreerde Bijbel", Amsterdam 1901. Jämte H857 och 858 avbildad även i "Nya Testamentet illustreradt af nordiska konstnärer", Stockholm och Helsingfors 1906.

Förekomster i brev

Måndag d. 26 Juni 1899. 26 juni 1899
Som ni ser är jag ännu här – dels emedan jag måste retouchera plancherna till den holländska bibeln, dels för att jag gerna vill ha några ritningar med mig åt S. & Cie. Det är icke värre att sitta här än att sitta i Hfors, Elisabetsg. 27 – Här är alls ej för varmt och så är man ändå mindre ensam här.

Söndag 1sta Advent 2 december 1900 2 december 1900
Jag har fått proftryck af de 3 bilderna till den holländska bibeln – herdarnas tillbedjan och engeln äro rigtigt bra, dernäst komma de till konungar – De ha begärt min fotografi och min biografi från Amsterdam, för att införas i enskild publikation om denna stora bibels tillkomst. Allt hvad jag haft att göra med dem tyder på, det jag redan visste, att holländarne äro ett utmärkt hyggligt folk.