Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Bertel Hintzes beskrivning

Vid en lägereld knäböja fem herdar inför två änglar, som med utbredda armar svävar ned i en ljussky. Längst till vänster nalkas en ung herde. På natthimmeln i bakgrunden en starkt lysande stjärna. Gouache i grått. 56 x 44,5. Signerad: A. Edelfelt 1899. Målad i Helsingfors omkring januari–februari 1899. Jämför H856 beträffande avbildning.

Förekomster i brev

Måndag d. 26 Juni 1899. 26 juni 1899
Som ni ser är jag ännu här – dels emedan jag måste retouchera plancherna till den holländska bibeln, dels för att jag gerna vill ha några ritningar med mig åt S. & Cie. Det är icke värre att sitta här än att sitta i Hfors, Elisabetsg. 27 – Här är alls ej för varmt och så är man ändå mindre ensam här.

Söndag 1sta Advent 2 december 1900 2 december 1900
Jag har fått proftryck af de 3 bilderna till den holländska bibeln – herdarnas tillbedjan och engeln äro rigtigt bra, dernäst komma de till konungar – De ha begärt min fotografi och min biografi från Amsterdam, för att införas i enskild publikation om denna stora bibels tillkomst. Allt hvad jag haft att göra med dem tyder på, det jag redan visste, att holländarne äro ett utmärkt hyggligt folk.